Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Esa Heinonen (vpj.)

Muut jäsenet:
Tuija Sinkkonen, sihteeri
Katja Piirainen, rahastonhoitaja
Suvi Sfishta, jäsen
Marja Pöyry, jäsen
Pauliaukusti Haapanen, jäsen
Kalle Pispa, varajäsen
Päivi Heinonen, varajäsen

Sähköpostit hallitukselle: tuijamarias (a) gmail.com ➜ vaihda (a) tilalle @

__________________________
Tämä on Toimis ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Toimis ry, Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimis ry:n hallituksen sihteeri Tuija Sinkkonen:
tuijamarias (a) gmail.com ➜ vaihda (a) tilalle @

3. Rekisterin nimi
Toimis ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä käsitellään Toimis ry:n jäsenmaksun maksaneiden jäsenten henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään Toimis ry:n ja yhdistyksen jäsenten välisessä viestinnässä sekä jäsenyyteen liittyvissä tarkoituksissa. Rekisterin tarkoituksena on rekisteröidyn henkilö- ja jäsentietojen ajantasainen hallinta. Henkilötietojen käsittely perustuu Toimis ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, asuinpaikkakunta, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröidyn jäsenyys on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tiedot suoritetuista jäsenmaksuista saadaan pankin järjestelmästä. Toimis ry päivittää rekisteriä ja huolehtii tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä yhdistyksessä toimivilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Jäsenrekisteri on sihteerin tietokoneella salasanan takana. Paperiversiota säilytetään lukollisessa kaapissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle sähköpostilla.

10. Muutokset Toimis ry:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa.

Yhdistyksen jäsenyys
Jäseneksi liittymisessä sinua auttaa Toimis ry:n sihteeri Tuija Sinkkonen: tuijamarias (a) gmail.com ➜ vaihda (a) tilalle @