.

Netti- Sunnuntaiseurat joka sunnuntai netissä klo:18.00
Jos Jumala suo.

periaatteemme

Kristillinen Keskus on vuonna 2007 rekisteröity yhdistys
Toimis ry.
Haluamme toimia kristittyjen yhteisönä yli seurakuntarajojen elävän kristillisyydenpuolesta.
Keskus sijaitsee Kantolassa Myllärinkatu 6:ssa,
2. kerroksessa.
Meillä on Vanhimmisto joka valvoo ja vastaa hengellisestä toiminnasta ja hallituksen vastuulla on toiminnallinen puoli. Lisäksi on valittu vastuuhenkilöt eri toimintamuodoille.
Kaikki ovat vapaa ehtoisia, kenellekkään ei makseta palkkaa.

Arvot

Raamattu on ylin auktoriteettimme.
Rukouksemme on että Pyhä Henki ohjaa toimintaamme.
Meille on tärkeää elävä rukous ja ylistys sekä avoimuus armolahjojen käytölle.
Pidämme arvossa keskinäistä yhteyttä, kunnioitusta ja rakkautta Kristusruumiin jäsenenä, jossa jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä.
Kunnioitamme muita kristillisiä seurakuntia ja yhteisöjä.

Tavoitteet

Taivoitteenamme on että jokainen uskova voisi kasvaa hengelliseen aikuisuuteen ja ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Toivomme että jokainen löytäisi oman paikkansa ja palvelutehtävänsä uskovien yhteydessä sekä sitoutuisi siihen.

Haluamme raitista ja hyvää Raamatun opetusta, kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja elää Jumalan tahdon mukaan.
Annamme tilaa Pyhälle Hengelle jotta yhä lisääntyvä rukous
ja ylistys johdattaisi meitä läheisempään yhteyteen Herramme kanssa, vaikuttaisi meissä ja tilaisuuksissamme.
Odotamme myös armolahjojen lisääntyvää käyttöä.

Meille on tärkeää panostaa uskovien keskinäiseen yhteyteen, toistemme kunnioittamiseen ja rakastamiseen.
Tavoitteemme on myös yhteys ja avoimuus muihin kristilli-siin seurakuntiin ja yhteisöihin.

Haluamme viedä evankeliumia lähelle ja kauas monin eri tavoin, niin että mahdollisimman moni löytäisi elävän uskon Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena vapahta-janaan.

.

Kannatus

Toimimme vapaaehtoisen kannatuksen varassa.
Saaja: Toimis Ry
Saajan tilinumero: FI48 5680 0020 2087 79
Viitenro: 26

Lähetystyö kohteemme on Intia ja siellä kansallinen lähetystyö; Jacob Marinenin työ, m.m. kirkko hankkeet,
Jeesus-kaivot ja kummilapsitoiminta.