Hallitus

Puheenjohtaja

Jorma Haarala

Varsinaiset jäsenet

Jorma Rämö (Varapuheenjohtaja)

Sirkka Saukkola (sihteeri/rahastonhoitaja)

Kalle Pispa

Esa Heinonen

Aune Haarala

Suvi Kauhanen

Varajäsenet

Juha Mäntylä

Ari Mäntysaari

Toimis ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Toimis ry, Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna (käyntiosoite Myllärinkatu 6)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Sirkka Saukkola, puh. 050 584 1232, sirkka.saukkola@pp.inet.fi

Rekisterin nimi
Toimis ry:n jäsenrekisteri

Rekisteröidyt
Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet jäsenet.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa. Yhdistyksen jäsenluettelo (jäsenrekisteri) on laissa määritelty henkilörekisteri. Siihen on merkittävä vähintään kunkin jäsenen koko nimi sekä kotipaikka.
Keräämme myös jäsenten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tiedottamisen sujuvoittamiseksi.
Käytämme jäsenrekisterin tietoja jäsentiedottamiseen.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.
Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietojen suojaus
Jäsenrekisteri on sihteerin tietokoneella salasanan takana.
Paperiversiota säilytetään lukitussa kaapissa.

Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan.

Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella on oikeus nähdä, korjata tai poistaa häntä koskevaa tietoa rekisteristä.
Pyynnön voi esittää kirjallisesti yhteyshenkilölle.

Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle.

Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Merkittävistä muutoksista informoimme sähköpostitse. Suosittelemme kuitenkin, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset.