Kristillinen Keskus Toimis ry

Kristillinen Keskus on vuonna 2007 rekisteröity yhdistys Toimis ry.
Haluamme toimia kristittyjen yhteisönä yli seurakuntarajojen elävän kristillisyyden puolesta.
Keskus sijaitsee Kantolassa Myllärinkatu 6:ssa 2. kerroksessa
Meillä on vanhemmisto joka valvoo ja vastaa hengellisestä toiminnasta ja hallituksen vastuulla on toiminnallinen puoli. Lisäksi on valittu vastuuhenkilöt eri toimintamuodoille. Kaikki ovat vapaaehtoisia, kenellekään ei makseta palkkaa.

ARVOT

Raamattu on ylin auktoriteettimme
Rukouksemme on että Pyhä Henki ohjaa toimintaamme.
Meille on tärkeää elävä rukous ja ylistys sekä avoimuus
armolahjojen käytölle
Pidämme arvossa keskinäistä yhteyttä, kunnioitusta ja
rakkautta Kristus-ruumiin jäsenenä, jossa jokaisella on
oma paikkansa ja tehtävänsä.
Kunnioitamme muita kristillisiä seurakuntia ja yhteisöjä.

Tavoitteet

tavoitteenamme on että jokainen uskova voisi kasvaa hengelliseen aikuisuuteen ja ottaa vastuuta itsestään ja myös lähimmäisistään. Toivomme että jokainen löytäisi oman paikkansa ja palvelutehtävänsä uskovien yhteydessä sekä sitoutuisi siihen.

Haluamme raitista ja hyvää Raamatun opetusta, kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja elää Jumalan tahdon mukaan. Annamme tilaa Pyhälle Hengelle jotta yhä lisääntyvä rukous ja ylistys johdattaisi meitä läheisempään yhteyteen Herramme kanssa, vaikuttaisi meissä ja tilaisuuksissamme.Odotamme myös armolahjojen lisääntyvää käyttöä.

Meille on tärkeää panostaa uskovien keskinäiseen yhteyteen, toistemme kunnioittamiseen ja rakastamiseen.Tavoitteemme on myös yhteys ja avoimuus muihin kristillisiin seurakuntiin ja yhteisöihin.

Haluamme viedä evankeliumia lähelle ja kauas monin eri tavoin, niin että mahdollisimman moni löytäisi elävän uskon Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanaan.

Kannatus

Toimimme vapaaehtoisen kannatuksen varassa
Saaja: Toimis ry
Tilinumero: FI48 5680 0020 2087 79
Viitenumero: 2600